Lyfjagjöf á leikskólatíma


Lyfjagjafir á leikskóla ættu í flestum tilfellum að vera óþarfar, því aðeins í undantekningartilvikum þarf að gefa lyf oftar en 3 svar á dag.  Þó lyfið þurfi að gefa þrisvar, þá skiptir ekki máli þótt rúmir 8 tímar líði á milli gjafa.

Undantekning á þessu gætu verið sykursýkis-, asthma- og ofnæmislyf.  Í slíkum tilvikum er ráðlagt að fá skrifleg fyrirmæli frá lækni til að sýna starfsmönnum leikskólans.

Forráðamönnum er skylt að afhenda deildarstjóra lyfið og þarf hann að kvitta fyrir móttöku þeirra, tegund og magn.

Ekki skal vera nema vikuskammtur af lyfinu í vörslu leikskólans í einu og skal hann geymdur í læstri hirslu.